Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Laatimispäivä 6.4.2019. Päivitetty viimeksi 28.5.2019.

1. Yleistä

Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman selkeästi sitä, miten keräämme, käsittelemme ja säilytämme meille antamiasi henkilötietoja.

2. Rekisterinpitäjä

Vokomotiivi osk

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Terhi Meriläinen

terhi@vokomotiivi.fi

4. Rekisterin nimi

Vokomotiivi osk:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

5. Mitä henkilötietoja keräämme

Kun asioit verkkokaupassamme ja osallistut kurssille tai webinaariin, tietosi tallentuvat asiakasrekisteriimme.

Webinaariin tai verkkokurssille osallistuessasi tarvitsemme sähköpostiosoitteen, joka toimii käyttäjätunnuksena, ja johon saat tilausvahvistuksen.

Verkkokaupassa tallennamme tilaustietosi. 

Asiakkaiden tietoja säilytetään toistaiseksi. Muokkaamme niitä tai poistamme ne järjestelmästä asiakkaan näin pyytäessä.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vokomotiivi osk:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Vokomotiivi osk:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vokomotiivi osk:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.